Pressemelding 4. desember 2016 – Vestbredden flytter ikke!

Den 21.11 2016 fikk Arbeids- og bosamvirket Vestbredden Vell Vell SA et brev fra Urbanium AS gjennom advokatfirmaet Bing Hodneland hvor de krever at beboerne flytter ut av eiendommen innen 14 dager  fordi Urbanium som ny eier ikke er enig i bruken av boligen.

Vestbredden Vell Vell anser ikke uenigheten om bruken som et gyldig argument for fraflytting ettersom eiendommen (ifølge salgsprospektet) ble solgt MED beboere og bruken var uttalt ansett som tålt.

Hodneland skriver også i brevet om tvangsfravikelse at: Arbeids- og bosamvirket Vestbredden Vell Vell SA har tatt tilhold i eiendommen ved okkupasjon, og det er åpenbart at samvirket ikke har rett til å besitte eiendommen.

Denne påstand er deres eneste grunn for å kunne gjennomtvinge en hurtig tvangsfravikelse, men den er også feil.

Huset ble okkupert av «Boligaksjonen 2000» allerede i 1999 – Men Vestbredden Vell Vell som organisasjon ble først registrert i Brønnøysund i 2005.

I Urbaniums kontrakt med kommunen står det at de må bygge byøkologisk, men de vil allikevel (ifølge brev 4. 12.16) rive Hausmannsgate 40 og bygge nytt. Dette innebærer altså å rive en 130 år gammel historisk bygning. Siden Hausmannsgate 40 allerede er et byøkologisk bokollektiv, vil det å rive huset være i strid med kontrakten og Urbanium kan umulig utføre disse planene i god tro. Dermed ser vi ingen grunn til å fraflytte når huset allerede er i levelig stand gjennom vår kontinuerlige oppussing.

Videre har salget brutt reguleringsplanen hvor Hauskvartalet skal bli «behandlet som en helhet».

Urbanium hevder at de har ønsket å inkludere Vestbredden i brukermedvirkningen og utviklingsprosessen av Kvartalet. I det samme brevet krever de en fraflytting og hevder å vlle rive huset.

Å kaste ut et av Oslos byøkologiske pilotprosjekt med mer enn 17 års erfaring, for å innsette en blågrønn kulturakse som aldri tidligere har praktisert brukermedvirkning er en tabbe som kommer til å få uante konsekvenser.

Vestbredden krever at Oslo Kommune tar ansvar og kompenserer eller tilbakefører salget som ugyldig. Vi aksepterer ikke at folkevalgte kan fraskrive seg ansvar gjennom en salgspakke og ser på dette som en enorm rift i velferdsprinsippene Oslo Kommune gjemmer seg bak.

Vestbredden har forsøkt å bli anerkjent rettslig siden 2005, men vi har kun blitt anerkjent når det har vært i politikernes favør og har aldri blitt hørt i forbindelse med vår bruksrett av eiendommen.

Vi ser derfor under disse omstendigheter ingen annen utvei enn å tvinge fram en direkte kommunikasjon med politikerne med alle midler tilgjengelige.

Vårt første steg vil være en markering på Rådhuset mandag 05.12.2016 kl 15:00 for å kjempe fram en mer demokratisk forvaltning.

Vestbredden forblir en Risikokapital og boligpolitisk nerve.

Vi flytter ikke!

130 års gjenbruk – 17 års motstand
Annulèr salget – Kjøp Hausmannsgate 40 tilbake!

Vestbredden Vel Vel

 

Download pdf: 2016-11-21-flytteoppfordring-vestbredden_276576_1

Download pdf: Vestbredden krever leiekontrakt i HTU

Download pdf: Tilsvar fra Urbanium

Download pdf: Dom avsagt i HTU

Download pdf: Stevning i Tingretten

 

Følg de siste 2 års salgsprosess her:

Pressemelding 5. Februar 2015

Pressemelding 7. Desember 2015

Pressemelding 9. Desember 2015

Pressemelding 13. April 2016

Pressemelding 25. Juni 2016

Pressemelding 23. Juli 2016

www.vestbredden.net

For ytterligere kommentarer kontakt oss vennligst på postbox@vestbredden.net

EnglishGermanNorwegianSpanish