Historien bak Vestbredden

KORT FORTALT
4. september 1999 besatte en gruppe boligløse, i regi av Boligaksjonen, den tomme bygården Hausmannsgate 40 (H40). H40 og kvartalet rundt hadde da stått tomt i en årrekke, men mengder av sprøyter og søppel vitnet om midlertidige beboere.

Årene har gått
Nå bor det 12-15 mennesker og innimellom noen katter her på Vestbredden. Vann- og avløpssystem har blitt rehabilitert og det elektriske anlegget samt brannvarslingsanlegg er nylig oppgradert.

En del av bygningen var da huset ble inntatt særdeles fuktskadd og soppbefengt. Ved å fjerne stubbloftsleire og legge nytt gulv ser vi ut til å ha fått bukt også med dette problemet. I tillegg hadde en del av grunnmuren blit vasket vekk, med den følge at det sør-østre hjørnet var i ferd med å kollapse.

Faktum er at dersom vi ikke hadde utbedret skadene og stoppet tilsiget av vann, hadde hele sulamitten deiset i bakken innen et halvt år. Vi har også planer om å legge ny papp på hele taket i løpet av de nærmeste årene. Vi har også erstattet en takstol som var fullstendig oppsist av råte.

I Juli 2003 fikk vi brannvesenet på nakken og har siden vært nødt til å sette bygården i forskriftsmessig stand med branndører og doble gipsvegger. Da vi sa ja til å inngå en dialog med Oslo kommune (representert ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten) om å installere sprinkleranlegg i hele bygget, ble vi etter alle solemerker et av landets mest brannsikre bygg.

Ettersom vi ikke er enkle å flytte på, har kommunen også spandert et brannvarslingsanlegg etter påtrykk fra Brann- og redningsetaten.

Vi har slitt hardt for å gjøre huset beboelig og vi har ingen intensjoner om å flytte frivillig.

Vi har fått naboer
Kulturhuset Hausmania har vært leietakere i Hausmannsgate 34 de siste årene. Gjennom en hårreisende husmannskontrakt har Statsbygg forsøkt å skyve ansvaret for statlig eiendomsforvaltning over på drømmende kunstnere. Kunstnerene på sin side har hatt visjoner om et åpent og levende kultursenter langs Akerselvas vestre bredd, da tenkt som et alternativ til det «kulturhuset» som da skulle bygges i Bjørvika. Ildsjelene på Hausmania ønsker å skape en kunstnerisk smeltedigel hvor skaperglede og entusiasme er viktigere enn startkapital.

9. oktober 2005 ble også Hausmannsgate 42 okkupert av boligtrengende, mange av disse etter Mor Godhjerta okkupasjonen. H42 ble ganske snart tømt av politiet, og like kvikt reokkupert. Siden det fikk ny-okkupantene holde til et par år på hjørnegården i fred og ro. Det var hele tiden en forutsetning att beboerene i H42 skulle være en likeverdig part i eventuelle forhandlinger med eierne av Hauskvartalet, på lik linje med Vestbredden og Hausmania.

Mørke skyer
I 2003 ble imidlertid Statsbygg pålagt å selge hele kvartalet til høystbydende. Om dette var for å betale Victor D. Normans pianotimer er ukjent. Det som er sikkert er at statsråd Norman som leder av Arbeid- og administrasjondepartementet og dermed også Statsbygg, kunne gjort mye for å lette situasjonen for oss som har blåst nytt liv i Hausmannskvartalet. En anbefaling fra statsråden om å ta i bruk unntaksregelen i «Avhendingsinstruksen», hvilket ville kunne åpnet for rettet salg til under markedspris eller gave, ville vært en solid støtteerklæring. Men «kjipe Victor» syntes ikke å inneha noen form for sosial-politisk bevissthet, han presiserte derimot at rettet salg ikke kom på tale.

Gribbene
Kvartalet vårt er en potensiell perle midt i Oslo sentrum, knapt et brosteinskast fra Akerselva. Det tok da heller ikke lang tid før kvartalet så ut til å bli solgt til Aspelin-Ramm & co. Deler av opposisjonen på Rådhuset har tradisjonellt vist en del forståelse for boligproblematikken i hovedstaden. Desverre har Høyre, FrP og KrF lenge fremstått som en konstant borgelig forstoppelse. Nå ser det ut til at de kristne har fattet at kunst og kultur selger. Før jul et år vedtok bystyret at Oslo kommune aktet å legge inn bud, i den hensikt å redde kulturtilbudet på Hausmania. Mye usikkerhet var knyttet til tyngden bak vedtaket, om flertallet på Rådhuset virkelig ønsket å gjennomføre et kjøp. Men enn så lenge har kommunen holdt ord i denne saken og kjøpte i mai 2004 kvartalet for den nette sum av 12 millioner. Nå vil de altså igjen forsøke å selge.

Fremtiden
Daværende byråd Merete Agerbak Jensen (H) uttalte på et tidspunkt at de okkuperte husene i Hausmannsgate skulle tømmes. 42 ble riktignok tømt fordi de ikke innså nødvendigheten av å øke brannsikkerheten med å takke je til sprinkleranlegg. Men vi er her fortsatt!


Hvordan kan vi identifisere oss med
et samfunn som ikke vil huse oss?

new_h40_flyer_-_single

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

EnglishGermanNorwegianSpanish