Åpent brev fra Frederica Miller!

Til Oslos politikere

Til Vestbredden,

og alle som er og har vært involvert i etableringen av Hausmania som et byøkologisk kulturkvartal.

Som prosessleder og arkitekt for reguleringen av Hausmania fra 2004 til 2008 støtter jeg Vestbredden 100% i at de hører til i Hausmaniakvartalet, og at denne prosessen som det nå er lagt opp til strider PÅ ALLE MÅTER direkte imot intensjonene i reguleringsplanen for kvartalet.

1) Medvirkning. Reguleringen av Hauskvartalet var en åpen plansmie med reell medvirkning hvor alle deltagere – både Oslo kommune som eier, og beboere og kulturarbeidere i Hauskvartalet – var med og skapte en fantastisk fremtidsrettet og visjonær plan for et byøkologisk kulturkvartal. Prosjektet var – og gjennom reguleringen ER – et BRUKERSTYRT prosjekt. Det som skjer nå endrer prosjektet fra å være BRUKERSTYRT til å bli UTBYGGERSTYRT. Det er et grovt brudd på planens intensjoner. Det er ytterligere ekstremt arrogant å først kaste ut de eneste beboerne i Hauskvartalet, for så å tilby deltagelse i medvirkning. Det kan ALDRI betraktes som reell medvirkning. Det er et OVERGREP:

2) Byøkologisk kulturkvartal. Reguleringen legger opp til et byøkologisk prosjekt. Byøkologi innebærer ved siden av en reell mulighet til deltagelse (pkt. 1) at hele kvartalet skal utvikles etter praktiske økologiske prinsipper. Å rive et eksisterende bygg er så å si ALDRI mere miljøvennlig enn å bygge nytt. (Dette finnes det mye forskning på) Det vil ta minst 30 til 60 år før alle klimagassutslippene i forbindelse med riving og nybygging tjenes inn igjen. Så allerede med den avgjørelsen har Urbanium valgt en strategi som strider imot intensjonen i planen. Uansett hva slags bygg de bygger etterpå så er allerede klimagassregnskapet langt i minus.

3) Den gode strategi. Hva kan Urbanium gjøre for å oppfylle intensjonen i planen på den beste måten? Jo de kan gjøre følgende: – Gi beboerne i Vestbredden langsiktige leiekontrakter, eller kjøpsavtale med Husbanklån, hvor beboerne kan fortsette den utmerkede jobben de allerede gjør. De er et kollektiv, de er dyktige på å ta vare på bygget, de har sannsynligvis et SVÆRT LAVT økologisk fotavtrykk, de oppfyller alle planens intensjoner. – Hjørnegården og Brenneriveien tomta. Her har arkitektene Eriksen og Skajaa i samarbeid med Hauskvartalet allerede laget et fantastisk prosjekt for et bokollektiv. Originalt, allerede fetert og applaudert verden rundt. Prosjektet er klart, det er nesten bare å sette i gang. – Kulturhuset. Så når Urbanium har gjort dette, som er garantert LANGT billigere enn det de nå legger opp til, kan de bruke pengene sine på å lage et fantastisk kulturhus. Det de hittil har presentert er ganske kjedelig og konvensjonelt. Det er langt fra de spennende tankene som lå i Sirkus Verdensteater – et senter for nysirkus midt i Oslo, aller de moderne tankene omkring et levende kulturhus midt i byen.

Hauskvartalet har muligheten til å være et laboratorie for byen, hvor pionerene kan vise vei! En liten fargerik oase hvor Oslo kan få et brukerstyrt byøkologisk prosjekt. Trondheim har Svartlamoen, Oslo har Hausmania. I Trondheim har Svartlamoen fått sjansen fra politikerne, og det blomstrer med både spennende kulturprosjekter, og selvbygging av boliger til en ekstremt rimelig pris. I Oslo toer politikerne sine hender, og mener at vi ikke har råd til et slikt prosjekt. Nå er Hauskvartalet på god vei til å bli et kjedelig A4 middelmådighetsprosjekt. Det er trist for byen Oslo, trist for byøkologien. Trist at vi ikke har råd til et mangfold av type prosjekter.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle som har mulighet til å påvirke situasjonen – til å tenke seg grundig og godt om. Vi MÅ da ha råd til ETT slikt prosjekt i Oslo!

Frederica Miller, sivilarkitekt  MNAL Gaia-Oslo as

EnglishGermanNorwegianSpanish