Vestbredden oppdaterer om situasjonen i Bevar Hauskvartalet

Vestbredden kan inngå leiekontrakt med Urbanium hvis man kommer til en enighet om at
reguleringen av Hausmannsgate 42 som bevaringsverdig opprettholdes. Noe annet vil være å
bryte med reguleringsplanen som vi har vært med på å utvikle.

På møte i byutviklingskomiteen 6. mars ble det ikke tatt stilling til om reguleringsbestemmelsen
av Hausmannsgate 42 skulle endres. Vi ble ikke informert om denne avgjørelsen, hverken i
forkant eller etterkant.

Vi har vært i kontraktsforhandlinger med Urbanium angående en leiekontrakt på bygården i
Hausmannsgate 40. Denne prosessen har vært prega av at Urbanium har endret vilkårene for
forhandlingene flere ganger underveis i prosessen. Dette har gjort det vanskelig å ta
forhandlingene seriøst og ha tillit til at prosessen er reell. Når disse endringene i tillegg kun har
vært muntlig, og det først helt mot slutten har kommet noe skriftlig, i form av kontraktsforslag,
har det bare forsterka vårt inntrykk av denne prosessen som useriøs fra Urbaniums side.

Kontraktsforslaget har vært på 10 års varighet. Vestbredden har ønsket å kontraktsfeste mulighet
for forlengelse av leiekontrakten etter 10 år. Fordi kontrakten legger opp til at Vestbredden skal
utføre alt av bygningsmessig vedlikehold som ikke krever særskilt ansvarsrett vil det være
rimelig at muligheten for forlengelse av leieforholdet kontraktsfestes. Særlig fordi vi har vært, og
er, en stor del av kvartalsutviklinga og pådrivere for utarbeidelsen av Oslos mest framtidsretta
reguleringsplan. Vi mener det er vår rett å fortsette å være en del av Hauskvartalet og at
reguleringsplanen legger opp til dette.

Urbanium forsøkte å trekke beboerne i Hausmannsgate 40 inn for retten som selvstendige parter i
saken selv om det er Arbeids og bosamvirket Vestbredden Vell Vell som er part i saken og at det
er samvirket som hevder å ha et leieforhold. Tingretten avviste 20.02.2019 Urbaniums forsøk på
å individualisere rettsprosessen begrunnet med Vestbreddens vedtekter §2 som gir andelshavere
rett til bolig i samvirket, og at medlemmene dermed oppholder seg i eiendommen i kraft av å
være medlemmer i samvirket. Vi takker Oslo tingrett for denne sobre avgjørelsen og minner om
viktigheten av å organisere seg i et fellesskap.

Byrådet sier de vil utforske muligheten for å utvikle en tredje boligsektor i Oslo. Vi har 19 års
erfaring som selvstyrt boligprosjekt innenfor tredje sektor. Bare spør oss om det er noe dere lurer på!

Vestbredden uttaler sin solidaritet med det nyoppretta Boligopprøret. Vi støtter kravet om en
human boligpolitikk i Oslo med lavere husleier og lengre kontrakter.

Les kronikk i Dagsavisen:

Hausmannsultimatumet

HAUSKVARTALET: Konflikten om det byøkologiske kulturkvartalet skal snart til retten.

Les artikkel i Estate Media:

Forhandler med husokkupantene

Urbanium vil tilby okkupantene av Hausmanns gate 40 i Oslo en 10 års leiekontrakt med en månedsleie på 23 000 kroner for hele gården. Men selskapet har én betingelse.

EnglishGermanNorwegianSpanish