Støtteerklæring til Vestbredden Bo-og Arbeidssamvirke fra Leieboerforeningen.

Støtteerklæring leierboforeningen

Bo & arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel takker selvfølgelig for støtten og opfordrer andre organisasjoner også til å støtte!

Offisiell Støtteerklæring for Vestbredden Vel Vel.

EnglishGermanNorwegianSpanish