Enebakkveien 37 støtter Vestbredden!

Enebakkveien 37 støtter Vestbredden Bo- og Arbeidskollektiv!
Vi er et byøkologisk kollektiv på Vålerenga. Vi ser Vestbredden Bo- og Arbeidskollektiv i Hausmannsgate 40 som et søsterprosjekt og støtter deres kamp for å bli.
Det ligger en politisk hestehandel til grunn for at Vestbredden med støtteokkupasjoner nå står som nr 1 på lista til å ryddes. Ett kollektiv, et prosjekt, et alternativ i byen skal nå ryddes og tømmes for å gjøre plass for et nytt prosjekt som er en fattig kopi, et plagiat av det som eksisterer på tomta i dag. Vestbredden brukes som mal, folka som bor der sine ideer blir brukt som utgangspunkt for det nye som skal komme. Noe er veldig feil her! De som bor der i dag, de som har levd i huset og kjempa for en anna måte å bo på får ikke være med.
Dette er vi i mot.
MDG og Urbanium skriver om aktiv bekjempelse av gentrifisering, for bokollektiver, til støtte for økologiske prosjekter osv. Orda til disse folka sier det samme som orda våre. Hvordan kan det da ende med at kollektivet som kjempet for nettopp disse verdiene i over 16 år nå er utrydningstrua?
Vi verdsetter og beundrer motet og styrken til beboerne. Det å kjempe daglig, ukentlig, månedlig og årlig for en plass og bo kan være utmattende og selvutslettende i seg selv. Det veit vi!
Brukermedvirkninga er overhode ikke tatt i bruk, anna enn ved å stjæle andres ideer. Dialogen med de som bebor tomta i dag er gitt opp og nå overlatt til midlertidige forføyninger gjennom ordensmakta. Dette passer ikke inn i en sosial boligpolitikk og bryter med reguleringsplanen for tomta som beboere og brukere har vært med på å utforme. Demokratiske prinsipper har blitt satt til side, og løfter har blitt brutt.
Økologiske prinsipper er ikke ivaretatt fordi det bestående jevnes med jorda og ikke et frø av mammaplanta blir bevart. (At prinsipp etter prinsipp har blitt kappa ned med ljå gjør det ikke mer økologisk!!) Grunnen til dette er at det er profitt som styrer denne prosessen. Og ingen må tro at motivasjonen er noe som helst anna enn penger. Det er nettopp det som gjør at Urbanium har satsa på nettopp dette kvartalet med nettopp denne innfallsvinkelen.
Beboerne av tomta har hele veien bedt om dialog, nå sist med bystyret. Denne gang for å slippe å blir pælma ut med langkøller og overmakt. Er det sånn Urbanium forstår brukermedvirkning? Da kan vi opplyse at dette er så langt fra brukermedvirkning som man kan komme. Det er derimot et perfekt eksempel på det stikk motsatte.
Måtte faen forby:
Til dere som i ettertid vil bo og leve på kirkegården til Hausmannsgate 40, 42 og Hausmannsplatz: For oss som kjenner disse stedene vil deres framtidige hjem alltid framstå som en gravstøtte for de verdiene dere bøffer dere inn i.
Nok en gang logrer Oslo kommune for næringslivet og raserer et levende alternativt kollektiv. Profitt står i høysetet. Bærekraft blir satt til side. Dette er vi i mot.
Samhold, styrke og kamplyst fra 37.

EnglishGermanNorwegianSpanish